Imigaqo yethu yesiKhokelo

Imigaqo yethu yesiKhokelo

Iinqobo Zethu Zokuziphatha, Ukuziphatha, kunye nokuziphatha

Ukuthatha ithuba le-asethi yethu ekhethekileyo, u-Huasheng uzibophelele ekuboneleleni ngeemveliso kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu eziphucula kwaye ziphucule ukusebenza kwabathengi bethu.

 

Ukuzibophelela kwethu kubaThengi

U-Huasheng uzibophelele ekugqweseni kuyo yonke into esifuna ukuyenza.Sijonge ukwenza ishishini ngendlela engaguqukiyo neselubala nabo bonke abathengi bethu.Abathengi bathembela kakhulu kuthi, ngakumbi xa kuziwa ekuphatheni ulwazi olunobuntununtunu noluyimfihlo.Isidima sethu sokuthembeka kunye nokusebenzisana ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni nasekugcineni le trust.

 

Ishishini lethu liqala ngabantu abakhulu

E-Huasheng, sikhetha umntu esimqeshayo kwaye siqesha abantu ngentliziyo.Sigxile ekuncedeni omnye nomnye aphile ubomi obungcono.Siyakhathalelana, ngoko ke ukukhathalela abathengi kuyazenzekela.

 

IKhowudi yeeNqobo eziseSikweni

IKhowudi ye-Huasheng yokuziphatha kunye nemigaqo-nkqubo ye-Huasheng isebenza kubo bonke abalawuli be-Huasheng, amagosa kunye nabasebenzi benkampani.Ziyilelwe ukunceda umqeshwa ngamnye aphathe iimeko zoshishino ngobuchule nangobulungisa.

 

Ulawulo lokuzimele

U-Huasheng uzibophelele ekubambeleleni kwimigaqo ephilileyo yolawulo lwequmrhu kwaye wamkele iindlela zolawulo lwequmrhu.