Imigaqo yethu ekhokelayo

Imigaqo yethu ekhokelayo

Imilinganiselo yethu yokuziphatha, indlela esiziphatha ngayo kunye nokuziphatha kwethu

Sisebenzisa iiasethi zethu ezizodwa, u-Huasheng uzibophelele ekuboneleleni ngeemveliso eziphezulu kunye neenkonzo ezonyusa nokwandisa ukusebenza kwabaxumi bethu.

 

Ukuzibophelela kwethu kubaThengi

U-Huasheng uzibophelele kukugqwesa kuyo yonke into esifuna ukuyenza. Sijonge ukwenza ushishino ngendlela engaguquguqukiyo neselubala nabo bonke abathengi bethu. Abathengi babeka ukuthembela okukhulu kuthi, ngakumbi xa kufikwa ekuphatheni ulwazi olubuthathaka noluyimfihlo. Isidima sethu sokunyaniseka kunye nokusebenzisana ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu ekuphumeleleni nasekugcineni le ntembeko.

 

Ishishini lethu liqala ngabantu abakhulu

E-Huasheng, sikhetha ukuba siqeshe bani kwaye siqesha abantu abaneentliziyo. Sijolise ekuncedeni omnye komnye aphile ubomi obungcono. Siyakhathala omnye ngomnye, ke ukunyamekela abathengi kuza ngokwendalo.

 

Ikhowudi yeenqobo ezisesikweni

Ikhowudi ye-Huasheng ye-Ethics kunye ne-Huasheng isebenza kubo bonke abalawuli be-Huasheng, amagosa, kunye nabasebenzi benkampani. Ziyilelwe ukunceda umqeshwa ngamnye ukuba aphathe iimeko zeshishini ngokufanelekileyo nangobulungisa.

 

Ulawulo lokuzimele

U-Huasheng uzibophelele ekuthobeleni imigaqo-nkqubo evakalayo yolawulo lwendibaniselwano kwaye wamkele iindlela zolawulo lweshishini.